Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľmocenský627 SGWaAP
0.379veľmocenská990 SGWaAP
0.432geopolitický6545 SGWaAP
0.473mocenský18956 SGWaAP
0.479veľmocenské450 SGWaAP
0.487imperiálny1524 SGWaAP
0.498imperialistický1731 SGWaAP
0.500hegemón2407 SGWaAP
0.540superveľmoc3969 SGWaAP
0.575nacionálny2577 SGWaAP
0.579militaristický449 SGWaAP
0.587vnútropolitický4212 SGWaAP
0.593revizionistický480 SGWaAP
0.594vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.595veľmoc32476 SGWaAP
0.597sovietske_impérium953 SGWaAP
0.599militaristická594 SGWaAP
0.604imperiálna2833 SGWaAP
0.611politický357480 SGWaAP
0.612imperializmus6287 SGWaAP
0.612imperiálne699 SGWaAP
0.613svetovládna416 SGWaAP
0.618ideologický19546 SGWaAP