Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľmocenské450 SGWaAP
0.467imperiálne699 SGWaAP
0.479veľmocenský627 SGWaAP
0.520veľmocenská990 SGWaAP
0.557mocenské5133 SGWaAP
0.559sovietske_impérium953 SGWaAP
0.599geopolitické3715 SGWaAP
0.622hegemónia5912 SGWaAP
0.623povojnové_usporiadanie1105 SGWaAP
0.627autoritárske495 SGWaAP
0.632absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.633štátoprávne983 SGWaAP
0.635Habsburský_monarchia438 SGWaAP
0.635dohodová_mocnosť470 SGWaAP
0.637hegemón2407 SGWaAP
0.638mocnárstvo947 SGWaAP
0.640mocenské_vákuum494 SGWaAP
0.644habsburské824 SGWaAP
0.648republikánske1007 SGWaAP
0.650cisárstvo5581 SGWaAP
0.652dualistické424 SGWaAP
0.652zahraničnopolitické1578 SGWaAP
0.652habsburská_monarchia3487 SGWaAP