Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľmocenská990 SGWaAP
0.379veľmocenský627 SGWaAP
0.415imperiálna2833 SGWaAP
0.424mocenská17357 SGWaAP
0.437militaristická594 SGWaAP
0.481superveľmoc3969 SGWaAP
0.483geopolitická7982 SGWaAP
0.490hegemón2407 SGWaAP
0.499imperialistická2821 SGWaAP
0.520veľmocenské450 SGWaAP
0.532vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.540svetovládna416 SGWaAP
0.551veľmoc32476 SGWaAP
0.558hegemónia5912 SGWaAP
0.563autoritárska1652 SGWaAP
0.565geopolitika2798 SGWaAP
0.573koloniálna_mocnosť828 SGWaAP
0.574dynastická512 SGWaAP
0.578dobyvačná1137 SGWaAP
0.579geopolitický6545 SGWaAP
0.582mocenský18956 SGWaAP
0.583dobyvateľská534 SGWaAP
0.591autokratická662 SGWaAP
0.596sovietske_impérium953 SGWaAP