Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľmožský483 SGWaAP
0.418veľkomoravský3483 SGWaAP
0.500arpádovský476 SGWaAP
0.507veľkomoravské_hradisko608 SGWaAP
0.522kniežací3903 SGWaAP
0.528veľkomoravské2959 SGWaAP
0.542zemepanský439 SGWaAP
0.554veľmož6882 SGWaAP
0.556Arpádovci1890 SGWaAP
0.567zemiansky_rod965 SGWaAP
0.568slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.570Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.570šľachtický_rod5509 SGWaAP