Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľmož6882 SGWaAP
0.308panovník51690 SGWaAP
0.317šľachtic27207 SGWaAP
0.363knieža54086 SGWaAP
0.403feudál3083 SGWaAP
0.411kniežací3903 SGWaAP
0.413zeman9863 SGWaAP
0.421uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.427palatín7542 SGWaAP
0.436miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.438šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.442bojar1460 SGWaAP
0.445kráľ403784 SGWaAP
0.446uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.448Arpádovci1890 SGWaAP
0.452vojvodca8873 SGWaAP
0.453vladár10193 SGWaAP
0.464panovnícky_rod963 SGWaAP
0.469kastelán4573 SGWaAP
0.470poddaný12743 SGWaAP
0.472hodnostár9043 SGWaAP
0.479mešťan18882 SGWaAP