Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľkovýroba3068 SGWaAP
0.280malovýroba721 SGWaAP
0.479manufaktúrna675 SGWaAP
0.517výroba1100017 SGWaAP
0.555prvovýroba4201 SGWaAP
0.575potravinársky_priemysel12815 SGWaAP
0.591manufaktúra6352 SGWaAP
0.599industrializácia5929 SGWaAP
0.602chemizácia826 SGWaAP
0.608konzerváreň2001 SGWaAP
0.610poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.615mechanizácia7805 SGWaAP
0.620ovocinárstvo3867 SGWaAP
0.621malovýrobca785 SGWaAP
0.623drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.624továreň74215 SGWaAP
0.624výrobná103608 SGWaAP
0.624veľkochov2031 SGWaAP
0.626textilný_priemysel4306 SGWaAP
0.635zeleninárstvo1288 SGWaAP
0.637dobytkárstvo535 SGWaAP
0.638malosériová1322 SGWaAP