Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľkostatok4143 SGWaAP
0.293veľkostatkár2399 SGWaAP
0.387statkár4923 SGWaAP
0.483zemepán10965 SGWaAP
0.489panstvo46190 SGWaAP
0.510panský6939 SGWaAP
0.511roľník41912 SGWaAP
0.530erár1111 SGWaAP
0.540žrebčinec975 SGWaAP
0.552JRD12015 SGWaAP
0.563majer17760 SGWaAP
0.565usadlosť19825 SGWaAP
0.565jednotné_roľnícke2515 SGWaAP
0.567poddaný11979 SGWaAP
0.568grófsky1848 SGWaAP
0.569roľnícke_družstvo2662 SGWaAP
0.572zemepanská495 SGWaAP
0.573továrnik1936 SGWaAP
0.577pozemková_reforma3464 SGWaAP
0.581gazdovstvo8156 SGWaAP
0.585gróf58759 SGWaAP
0.587želiar2660 SGWaAP