Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľkostatkár2399 SGWaAP
0.220statkár4923 SGWaAP
0.293veľkostatok4143 SGWaAP
0.402továrnik1936 SGWaAP
0.421zemepán10965 SGWaAP
0.440šľachtic27207 SGWaAP
0.440roľník41912 SGWaAP
0.443zeman9863 SGWaAP
0.443feudál3083 SGWaAP
0.456barón20078 SGWaAP
0.464gróf58759 SGWaAP
0.482maloroľník1355 SGWaAP
0.492fabrikant828 SGWaAP
0.501poddaný11979 SGWaAP
0.516sedliak27222 SGWaAP
0.518poddaný12743 SGWaAP
0.521mešťan18882 SGWaAP
0.525bezzemok1138 SGWaAP
0.531panstvo46190 SGWaAP
0.539plantážnik968 SGWaAP
0.555erár1111 SGWaAP
0.558nevoľník3117 SGWaAP
0.560grófsky1848 SGWaAP