Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľkoplošné_chránené500 SGWaAP
0.365chránené_územie22156 SGWaAP
0.387vtáčie_územie572 SGWaAP
0.404chránené_vtáčie2781 SGWaAP
0.452Chránený_vtáčie565 SGWaAP
0.458bezzásahové680 SGWaAP
0.464chránená_krajinná6076 SGWaAP
0.480geomorfologický_celok863 SGWaAP
0.489CHKO9542 SGWaAP
0.513chránená_vodohospodárska768 SGWaAP
0.517dunajský_luh1082 SGWaAP
0.523Chránený_krajinná3072 SGWaAP
0.529biocentrum1388 SGWaAP
0.531alúvium714 SGWaAP
0.538Prírodný_rezervácia816 SGWaAP
0.540bezzásahová_zóna612 SGWaAP
0.542bukovský_vrch719 SGWaAP
0.545CHKO_Poľana866 SGWaAP