Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľkomoravský3483 SGWaAP
0.283veľkomoravské2959 SGWaAP
0.335Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.363veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.408veľkomoravská4059 SGWaAP
0.416Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.418veľmožský483 SGWaAP
0.423avarský872 SGWaAP
0.431nitrianske_kniežatstvo1125 SGWaAP
0.441byzantský6967 SGWaAP
0.448staroslovenský939 SGWaAP
0.467veľkomoravské_hradisko608 SGWaAP
0.483Svätoplukov1307 SGWaAP
0.509Pribinov1299 SGWaAP
0.514franský3625 SGWaAP
0.516Arpádovci1890 SGWaAP
0.516kniežací3903 SGWaAP
0.517Svätopluk24420 SGWaAP
0.519slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.530staroslovanský1193 SGWaAP