Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľkomoravské_hradisko608 SGWaAP
0.184slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.293hradisko17987 SGWaAP
0.421slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.465veľkomoravské2959 SGWaAP
0.467veľkomoravský3483 SGWaAP
0.498románsky_kostolík1157 SGWaAP
0.507veľmožský483 SGWaAP
0.509opevnenie25889 SGWaAP
0.510praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.514Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.518Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.531hrádok13764 SGWaAP