Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľkomoravské2959 SGWaAP
0.283veľkomoravský3483 SGWaAP
0.303Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.321veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.359Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.372veľkomoravská4059 SGWaAP
0.393nitrianske_kniežatstvo1125 SGWaAP
0.407keltské3377 SGWaAP
0.418germánske1615 SGWaAP
0.418slovanské13717 SGWaAP
0.419slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.423včasný_stredovek1231 SGWaAP
0.425avarské577 SGWaAP
0.438hradisko17987 SGWaAP
0.459raný_stredovek2183 SGWaAP
0.459staroslovenské485 SGWaAP
0.465veľkomoravské_hradisko608 SGWaAP
0.467slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.476staroslovanské777 SGWaAP
0.477avarský872 SGWaAP
0.482vrcholný_stredovek1173 SGWaAP