Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.069Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.240Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.249nitrianske_kniežatstvo1125 SGWaAP
0.321veľkomoravské2959 SGWaAP
0.357uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.363veľkomoravský3483 SGWaAP
0.370franská_ríša1389 SGWaAP
0.394byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.415rímska_ríša10411 SGWaAP
0.419veľkomoravská4059 SGWaAP
0.421avarská912 SGWaAP
0.426kyjevská_Rus780 SGWaAP
0.434Rímsky_impérium686 SGWaAP
0.440raný_stredovek2183 SGWaAP
0.443Byzancia5289 SGWaAP
0.445Arpádovci1890 SGWaAP
0.449rímske_impérium1379 SGWaAP
0.450Franský_ríša989 SGWaAP
0.477Kyjevský_Rus712 SGWaAP
0.478christianizácia851 SGWaAP