Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľkomoravská4059 SGWaAP
0.360Veľkomoravský941 SGWaAP
0.372veľkomoravské2959 SGWaAP
0.376Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.408veľkomoravský3483 SGWaAP
0.419veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.481slovanská26906 SGWaAP
0.492staroslovenská613 SGWaAP
0.495byzantská8014 SGWaAP
0.505Pribinovo1224 SGWaAP
0.510včasný_stredovek1231 SGWaAP
0.517nitrianske_kniežatstvo1125 SGWaAP
0.528rímska45656 SGWaAP
0.533Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.539slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.565solúnsky_brat5124 SGWaAP
0.568knieža_Pribina2025 SGWaAP
0.572Svätoplukova5785 SGWaAP
0.573avarská912 SGWaAP
0.573vrcholný_stredovek1173 SGWaAP