Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľkomožný2478 SGWaAP
0.450vicišpán743 SGWaAP
0.469pán2020917 SGWaAP
0.471urodzený5629 SGWaAP
0.472ráčiť11259 SGWaAP
0.484ponížene2297 SGWaAP
0.497paholok4903 SGWaAP
0.501veľavážený1302 SGWaAP
0.511kočiš9123 SGWaAP
0.511milosťpán723 SGWaAP
0.515fiškus828 SGWaAP
0.521rechtor1671 SGWaAP
0.527blahorodie746 SGWaAP
0.533ujček1730 SGWaAP
0.540báťa514 SGWaAP
0.553sluha67224 SGWaAP
0.554fiškál1275 SGWaAP
0.555šafár1919 SGWaAP
0.557veľkomožná437 SGWaAP
0.557ujec2776 SGWaAP
0.570oplan1373 SGWaAP
0.577pánov2884 SGWaAP
0.577milostivá_pani3615 SGWaAP
0.579milosťpani1469 SGWaAP
0.580slúžny3204 SGWaAP
0.584pánko5904 SGWaAP
0.589polesný857 SGWaAP
0.590rieknuť38314 SGWaAP
0.590ctihodný8791 SGWaAP
0.590riecť2071 SGWaAP
0.592pandúr1618 SGWaAP
0.593poddaný11979 SGWaAP
0.595kastelán4573 SGWaAP
0.600radný4502 SGWaAP
0.603krčmár10800 SGWaAP
0.603pravotár648 SGWaAP
0.605odroň965 SGWaAP
0.605dráb4055 SGWaAP
0.605bratko2757 SGWaAP
0.609kmotor4872 SGWaAP
0.609gazda32772 SGWaAP
0.610hja1108 SGWaAP
0.610richtár22876 SGWaAP
0.610lordstvo2364 SGWaAP