Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľkomožný2478 SGWaAP
0.450vicišpán743 SGWaAP
0.469pán2020917 SGWaAP
0.471urodzený5629 SGWaAP
0.472ráčiť11259 SGWaAP
0.484ponížene2297 SGWaAP
0.497paholok4903 SGWaAP
0.501veľavážený1302 SGWaAP
0.511kočiš9123 SGWaAP
0.511milosťpán723 SGWaAP
0.515fiškus828 SGWaAP
0.521rechtor1671 SGWaAP
0.527blahorodie746 SGWaAP
0.533ujček1730 SGWaAP
0.540báťa514 SGWaAP
0.553sluha67224 SGWaAP
0.554fiškál1275 SGWaAP
0.555šafár1919 SGWaAP
0.557veľkomožná437 SGWaAP
0.557ujec2776 SGWaAP
0.570oplan1373 SGWaAP
0.577pánov2884 SGWaAP