Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľkomožná437 SGWaAP
0.492milosťpani1469 SGWaAP
0.503stryná548 SGWaAP
0.525grófka16230 SGWaAP
0.530slúžtička814 SGWaAP
0.536baronesa601 SGWaAP
0.540slúžka29606 SGWaAP
0.540zemianka508 SGWaAP
0.554kontesa1317 SGWaAP
0.555urodzená2769 SGWaAP
0.557veľkomožný2478 SGWaAP
0.561milostivá_pani3615 SGWaAP
0.564tetka11049 SGWaAP
0.565majstrová661 SGWaAP
0.568dcéruška700 SGWaAP
0.571kňažná7822 SGWaAP
0.576Eržika1837 SGWaAP
0.578vdovica571 SGWaAP