Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľkoleposť4641 SGWaAP
0.229majestátnosť3709 SGWaAP
0.251monumentálnosť999 SGWaAP
0.332pompéznosť2445 SGWaAP
0.336vznešenosť8312 SGWaAP
0.368impozantnosť414 SGWaAP
0.405honosnosť854 SGWaAP
0.430monumentalita859 SGWaAP
0.482nádhera31739 SGWaAP
0.491nevšednosť1453 SGWaAP
0.493malebnosť1468 SGWaAP
0.503pôvab19895 SGWaAP
0.513rozľahlosť1628 SGWaAP
0.534podmanivosť409 SGWaAP
0.537tajuplnosť977 SGWaAP
0.537veľkolepá29407 SGWaAP
0.540pôsobivosť2528 SGWaAP
0.547majestátna8310 SGWaAP
0.548výnimočnosť27822 SGWaAP
0.551mohutnosť5746 SGWaAP
0.555neobyčajnosť556 SGWaAP
0.559grandiózna1623 SGWaAP
0.562jedinečnosť36267 SGWaAP