Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľkokapitál675 SGWaAP
0.443oligarchia6822 SGWaAP
0.480vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.483kapitalista14057 SGWaAP
0.510plutokracia553 SGWaAP
0.510oligarcha22234 SGWaAP
0.514nadnárodná_korporácia4637 SGWaAP
0.520buržuj1376 SGWaAP
0.520proletariát6763 SGWaAP
0.529korporatívny1027 SGWaAP
0.532vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.539imperialista2426 SGWaAP
0.558globalistická486 SGWaAP
0.559imperialistický1731 SGWaAP
0.561buržoázia8590 SGWaAP
0.571vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.577svetovládna416 SGWaAP
0.578imperialistická2821 SGWaAP
0.578imperializmus6287 SGWaAP
0.579korporácia32525 SGWaAP
0.580rozkrádač561 SGWaAP
0.582prisluhovač5929 SGWaAP
0.583sionista5471 SGWaAP
0.587kapitalistický11913 SGWaAP
0.592vojnový_štváč1369 SGWaAP
0.597sionistická2063 SGWaAP
0.600establišment2342 SGWaAP
0.606neokolonializmus512 SGWaAP
0.609etatistická420 SGWaAP
0.617štátostrana2088 SGWaAP
0.617ožobračovať1110 SGWaAP
0.620globalizmus815 SGWaAP
0.621svetovláda2471 SGWaAP
0.622kapitálotvorná_vrstva709 SGWaAP
0.622mocipán3754 SGWaAP
0.626kapitalistická11577 SGWaAP
0.627protiľudová439 SGWaAP
0.627privatizér4711 SGWaAP
0.629vykorisťovateľská655 SGWaAP