Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľkokapitál675 SGWaAP
0.443oligarchia6822 SGWaAP
0.480vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.483kapitalista14057 SGWaAP
0.510plutokracia553 SGWaAP
0.510oligarcha22234 SGWaAP
0.514nadnárodná_korporácia4637 SGWaAP
0.520buržuj1376 SGWaAP
0.520proletariát6763 SGWaAP
0.529korporatívny1027 SGWaAP
0.532vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.539imperialista2426 SGWaAP
0.558globalistická486 SGWaAP
0.559imperialistický1731 SGWaAP
0.561buržoázia8590 SGWaAP
0.571vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.577svetovládna416 SGWaAP
0.578imperialistická2821 SGWaAP
0.578imperializmus6287 SGWaAP
0.579korporácia32525 SGWaAP
0.580rozkrádač561 SGWaAP