Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľkodušnosť3917 SGWaAP
0.261šľachetnosť2744 SGWaAP
0.290nezištnosť2868 SGWaAP
0.301láskavosť26374 SGWaAP
0.332dobrotivosť2433 SGWaAP
0.334dobroprajnosť1039 SGWaAP
0.335štedrosť10906 SGWaAP
0.338veľkorysosť6556 SGWaAP
0.352vľúdnosť2845 SGWaAP
0.384veľkodušná1508 SGWaAP
0.387dobrosrdečnosť3004 SGWaAP
0.408horlivosť13105 SGWaAP
0.425rozvážnosť2908 SGWaAP
0.438žičlivosť1237 SGWaAP
0.439poníženosť3034 SGWaAP
0.442oddanosť25762 SGWaAP
0.444vďačnosť36301 SGWaAP
0.447skromnosť21309 SGWaAP
0.449úprimnosť30949 SGWaAP
0.455veľkodušný2271 SGWaAP
0.456úctivosť1253 SGWaAP
0.457prezieravosť2686 SGWaAP
0.461blahosklonnosť1160 SGWaAP
0.465obetavosť15659 SGWaAP