Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľkňaz12579 SGWaAP
0.378Veľkňaz1191 SGWaAP
0.446služobník35859 SGWaAP
0.455Kristus313755 SGWaAP
0.484patriarcha18671 SGWaAP
0.491Ježiš486700 SGWaAP
0.494prorok66430 SGWaAP
0.497učeník60570 SGWaAP
0.501Áron6153 SGWaAP
0.502Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.506apoštol102956 SGWaAP
0.523Šalamún9216 SGWaAP
0.525Mojžiš49188 SGWaAP
0.526jeruzalemský3919 SGWaAP
0.531vladár10193 SGWaAP
0.531Služobník599 SGWaAP