Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľavážený1302 SGWaAP
0.422ctený11001 SGWaAP
0.434ctihodný8791 SGWaAP
0.501veľkomožný2478 SGWaAP
0.511pán2020917 SGWaAP
0.578urodzený5629 SGWaAP
0.616súdruh50538 SGWaAP
0.637vážený120493 SGWaAP
0.656magnificencia415 SGWaAP
0.658novopečený4195 SGWaAP
0.660ctihodnosť816 SGWaAP
0.662počestný2196 SGWaAP
0.665pánko5904 SGWaAP
0.665pánov2884 SGWaAP
0.666hodnostár9043 SGWaAP
0.668naslovovzatý1126 SGWaAP
0.668niktoš2325 SGWaAP
0.670úctivo9780 SGWaAP
0.673blahorodie746 SGWaAP
0.674potentát1335 SGWaAP
0.674vážená_dáma4918 SGWaAP