Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000večná_spása2187 SGWaAP
0.307spása73432 SGWaAP
0.341spasenie20739 SGWaAP
0.353večná_blaženosť1983 SGWaAP
0.418svätosť32841 SGWaAP
0.504božia_milosť21794 SGWaAP
0.531spasiteľná1328 SGWaAP
0.533Boh1407708 SGWaAP
0.547Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.554trojjediný_Boh2305 SGWaAP
0.559časný2482 SGWaAP
0.560Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.561božie_kráľovstvo21116 SGWaAP
0.565milosrdenstvo57060 SGWaAP
0.565božia234147 SGWaAP
0.567Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.567božia_prozreteľnosť3927 SGWaAP
0.568Všemohúci8611 SGWaAP
0.571milosť144401 SGWaAP