Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vchodové_návestidlo834 SGWaAP
0.247odchodové_návestidlo422 SGWaAP
0.307návestidlo4226 SGWaAP
0.395návesť2606 SGWaAP
0.455priecestie14036 SGWaAP
0.493nákladisko525 SGWaAP
0.495priecestné_zabezpečovacie1097 SGWaAP
0.507traťová_koľaj1864 SGWaAP
0.509stavadlo800 SGWaAP
0.511návestný757 SGWaAP
0.523jednokoľajná1230 SGWaAP
0.539oddielové479 SGWaAP
0.544staničné873 SGWaAP
0.555výhybka10404 SGWaAP
0.557železničné_priecestie13005 SGWaAP
0.559trakčné_vedenie2854 SGWaAP
0.572dvojkoľajná1079 SGWaAP
0.576traťové927 SGWaAP
0.582vlak_Os2640 SGWaAP