Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vbehnúť22441 SGWaAP
0.281vletieť11818 SGWaAP
0.344vrútiť3911 SGWaAP
0.364vpáliť3232 SGWaAP
0.394vojsť204683 SGWaAP
0.404vybehnúť82055 SGWaAP
0.448trieliť3716 SGWaAP
0.453vyrútiť9038 SGWaAP
0.463vbiehať1341 SGWaAP
0.464vliezť16583 SGWaAP
0.470pribehnúť27164 SGWaAP
0.473sotiť6171 SGWaAP
0.501nevbehnúť563 SGWaAP
0.506vraziť35181 SGWaAP
0.517rozraziť2193 SGWaAP
0.522zbehnúť27760 SGWaAP
0.528prešmyknúť4941 SGWaAP
0.539vovaliť1288 SGWaAP
0.539uskočiť3405 SGWaAP
0.541prudko_zabrzdiť1412 SGWaAP
0.551dole_schod2554 SGWaAP
0.555zbadať160794 SGWaAP
0.556vojsť_dnu16541 SGWaAP
0.557skočiť99298 SGWaAP