Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vazalstvo605 SGWaAP
0.421vazalská498 SGWaAP
0.467vazalský1024 SGWaAP
0.567poddanstvo2135 SGWaAP
0.592vazal5116 SGWaAP
0.595servilnosť1743 SGWaAP
0.617otroctvo28399 SGWaAP
0.622autokracia1058 SGWaAP
0.642spojenectvo19225 SGWaAP
0.643despotizmus1477 SGWaAP
0.645tyranstvo442 SGWaAP
0.645rusofilstvo660 SGWaAP
0.651poroba2954 SGWaAP
0.655vierolomnosť831 SGWaAP
0.663autoritárstvo1271 SGWaAP
0.670anektovanie468 SGWaAP
0.670mocenské5133 SGWaAP
0.673anexia3250 SGWaAP
0.674plutokracia553 SGWaAP