Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000varšavský2953 SGWaAP
0.452pražský41253 SGWaAP
0.487moskovský15528 SGWaAP
0.501varšavské1247 SGWaAP
0.510krakovský3320 SGWaAP
0.542berlínsky7167 SGWaAP
0.547poľský148383 SGWaAP
0.552Varšava44700 SGWaAP
0.565kyjevský3671 SGWaAP
0.575litovský6255 SGWaAP
0.580mníchovský4981 SGWaAP
0.585belehradský2950 SGWaAP
0.589sarajevský1147 SGWaAP
0.591krakovské768 SGWaAP
0.591varšavská3470 SGWaAP
0.594istanbulský1918 SGWaAP
0.596Varšavský2311 SGWaAP
0.598frankfurtský1472 SGWaAP
0.598petrohradský2279 SGWaAP
0.601budapeštiansky6999 SGWaAP
0.604ľvovský468 SGWaAP
0.607Pražský7844 SGWaAP
0.620viedenský22367 SGWaAP