Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000varšavské_povstanie608 SGWaAP
0.472varšavské_geto683 SGWaAP
0.473povstanie74043 SGWaAP
0.509národné_povstanie6605 SGWaAP
0.512nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.541sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.543oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.564černovská_tragédia525 SGWaAP
0.572Povstanie1386 SGWaAP
0.586SNP95752 SGWaAP
0.587protikomunistické529 SGWaAP
0.592okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.593okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.596okupácia28497 SGWaAP
0.600sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.601protifašistické1133 SGWaAP
0.606partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.607boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.607protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.612spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.617protifašistický1786 SGWaAP
0.619odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.619Holokaust1157 SGWaAP
0.624nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.624ukrajinský_nacionalista1007 SGWaAP
0.625nacistické3644 SGWaAP
0.629národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.629októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.632Stalingrad4105 SGWaAP
0.637dukliansky_priesmyk805 SGWaAP
0.638červenoarmejec1409 SGWaAP
0.638židovské_geto688 SGWaAP
0.643Októbrový_revolúcia612 SGWaAP
0.643vojnové_besnenie570 SGWaAP