Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000varšavské_povstanie608 SGWaAP
0.472varšavské_geto683 SGWaAP
0.473povstanie74043 SGWaAP
0.509národné_povstanie6605 SGWaAP
0.512nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.541sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.543oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.564černovská_tragédia525 SGWaAP
0.572Povstanie1386 SGWaAP
0.586SNP95752 SGWaAP
0.587protikomunistické529 SGWaAP
0.592okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.593okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.596okupácia28497 SGWaAP
0.600sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.601protifašistické1133 SGWaAP
0.606partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.607boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.607protifašistický_odboj4112 SGWaAP