Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.075Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.413sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.427ZSSR57329 SGWaAP
0.431sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.453NATO173055 SGWaAP
0.459okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.477vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.488spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.488vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.499Severoatlantický_aliancia6642 SGWaAP
0.503severoatlantická_aliancia7017 SGWaAP
0.518sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.519okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.533sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.533sovietska44297 SGWaAP
0.534Československo117408 SGWaAP
0.537okupácia28497 SGWaAP
0.538spojenecká7143 SGWaAP
0.540sovietske11844 SGWaAP
0.543východný_blok8173 SGWaAP