Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000varšavská3470 SGWaAP
0.284Varšavský2311 SGWaAP
0.421pražská43866 SGWaAP
0.437krakovská1688 SGWaAP
0.456sofijská468 SGWaAP
0.468moskovská12866 SGWaAP
0.495brnianska3336 SGWaAP
0.508berlínska6924 SGWaAP
0.510Pražský7844 SGWaAP
0.520Varšava44700 SGWaAP
0.544belehradská2427 SGWaAP
0.550ostravská3877 SGWaAP
0.553budapeštianska6218 SGWaAP
0.554plzenská2169 SGWaAP
0.556Ostravský1077 SGWaAP
0.574varšavské1247 SGWaAP
0.576madridská2307 SGWaAP
0.583užhorodská1174 SGWaAP
0.585záhrebská990 SGWaAP
0.588Kyjevský1489 SGWaAP
0.589ľvovská622 SGWaAP
0.590petrohradská1942 SGWaAP
0.591varšavský2953 SGWaAP