Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.230Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.285mimoriadne_valné4579 SGWaAP
0.363valné1095 SGWaAP
0.399Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.406členská_schôdza15028 SGWaAP
0.423generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.433valná_hromada1170 SGWaAP
0.445zasadnutie250309 SGWaAP
0.456zasadanie51971 SGWaAP
0.465Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.466mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.474ustanovujúce_valné941 SGWaAP
0.484dozorná_rada46275 SGWaAP
0.493Členský_schôdza723 SGWaAP
0.495Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.497Snem4156 SGWaAP
0.510predstavenstvo119991 SGWaAP
0.519veriteľský_výbor2729 SGWaAP
0.521Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.533výročné_zasadnutie1314 SGWaAP
0.542Prezídium6138 SGWaAP
0.552prezídium22710 SGWaAP
0.553mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP