Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000valné1095 SGWaAP
0.363valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.372valná_hromada1170 SGWaAP
0.438mimoriadne_valné4579 SGWaAP
0.476Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.480ustanovujúce_valné941 SGWaAP
0.531generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.548zasadanie51971 SGWaAP
0.568členská_schôdza15028 SGWaAP
0.572valný810 SGWaAP
0.578Snem4156 SGWaAP
0.581stanovy37727 SGWaAP
0.584zasadnutie250309 SGWaAP
0.587VZ13859 SGWaAP
0.602Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.602zhromaždenie122441 SGWaAP
0.604ustanovujúce2537 SGWaAP
0.611Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.614mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.618mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP
0.618uznášaniaschopné1406 SGWaAP
0.619plenárne1992 SGWaAP
0.621Členský_schôdza723 SGWaAP