Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000valná_hromada1170 SGWaAP
0.372valné1095 SGWaAP
0.433valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.437členská_schôdza15028 SGWaAP
0.459mimoriadne_valné4579 SGWaAP
0.504ustanovujúce_valné941 SGWaAP
0.526Členský_schôdza723 SGWaAP
0.533stanovy37727 SGWaAP
0.550Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.554dozorná_rada46275 SGWaAP
0.569veriteľský_výbor2729 SGWaAP
0.570ustanovujúca_schôdza3556 SGWaAP
0.587výročná_členská5038 SGWaAP
0.596schôdza103581 SGWaAP
0.597VZ13859 SGWaAP
0.598Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.598Snem4156 SGWaAP
0.598výročná_schôdza2963 SGWaAP
0.609výborová584 SGWaAP
0.622predstavenstvo119991 SGWaAP
0.630Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.632likvidačný_zostatok2090 SGWaAP