Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000valaská5676 SGWaAP
0.192Valaský6279 SGWaAP
0.340Poniky6335 SGWaAP
0.346Hrochoť6325 SGWaAP
0.356Šumiac6098 SGWaAP
0.371Podkonice4253 SGWaAP
0.377čierny_Balog12426 SGWaAP
0.384Polomka9427 SGWaAP
0.397Zvolenský_Slatina3121 SGWaAP
0.405Hriňová18682 SGWaAP
0.421Ľubietová6926 SGWaAP
0.428zvolenská_Slatina3158 SGWaAP
0.431pohronská_Polhora1914 SGWaAP