Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000valašské1936 SGWaAP
0.411valašský3122 SGWaAP
0.505kopaničiarske687 SGWaAP
0.528Valašský3006 SGWaAP
0.533sliezske587 SGWaAP
0.554valašská2268 SGWaAP
0.555moravské6083 SGWaAP
0.575valašská_kolonizácia920 SGWaAP
0.600saské760 SGWaAP
0.627šľachtické1395 SGWaAP
0.632vojvodstvo4435 SGWaAP
0.634poľské32297 SGWaAP
0.636poľské_pohraničie572 SGWaAP
0.645bytčianske518 SGWaAP
0.646oravské6560 SGWaAP
0.648litovské1932 SGWaAP
0.655kopaničiarska1839 SGWaAP
0.656poddanské1024 SGWaAP
0.658pohraničie11475 SGWaAP