Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000valaška5678 SGWaAP
0.510črpák1852 SGWaAP
0.532šabľa12364 SGWaAP
0.586fujara11926 SGWaAP
0.587bača15048 SGWaAP
0.611kyjak3638 SGWaAP
0.617žinčica5023 SGWaAP
0.619paroh6042 SGWaAP
0.620bakuľa1584 SGWaAP
0.621ovčiar1316 SGWaAP
0.622bačovská491 SGWaAP
0.622bačovský917 SGWaAP
0.623podkova8663 SGWaAP
0.632ovčiarska1223 SGWaAP
0.635odzemok946 SGWaAP
0.642kantár782 SGWaAP
0.642krpec8211 SGWaAP
0.645tomahavk900 SGWaAP
0.648oštiepok3602 SGWaAP
0.650gajdy5821 SGWaAP
0.654korbáčik2888 SGWaAP
0.655sekerka4248 SGWaAP
0.658goralský2356 SGWaAP
0.659zvonec9915 SGWaAP