Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vajnorský1768 SGWaAP
0.417račiansky4286 SGWaAP
0.473lamačský659 SGWaAP
0.535stupavský2526 SGWaAP
0.537dúbravský2924 SGWaAP
0.552habánsky871 SGWaAP
0.556rusovský860 SGWaAP
0.560grinavský416 SGWaAP
0.561šenkvický464 SGWaAP
0.562Stupavský1568 SGWaAP
0.568modranský3407 SGWaAP
0.572petržalský12164 SGWaAP
0.580vrútocký1551 SGWaAP
0.587Habánsky459 SGWaAP
0.591Detviansky1370 SGWaAP
0.594novomestský4073 SGWaAP
0.599novobanský1020 SGWaAP
0.607detvianska3252 SGWaAP
0.609devínsky2623 SGWaAP
0.610pezinský6912 SGWaAP
0.615Malokarpatský5863 SGWaAP