Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000všemohúci10916 SGWaAP
0.203Všemohúci8611 SGWaAP
0.319stvoriteľ26133 SGWaAP
0.328dobrotivý6652 SGWaAP
0.351Boh1407708 SGWaAP
0.388Stvoriteľ16747 SGWaAP
0.436trojjediný1256 SGWaAP
0.437všemocný6752 SGWaAP
0.448Pán39835 SGWaAP
0.448Otec142091 SGWaAP
0.461vševediaci2214 SGWaAP
0.464boh268574 SGWaAP
0.496spasiteľ26960 SGWaAP
0.498všemohúca1472 SGWaAP
0.501Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.503vykupiteľ1608 SGWaAP
0.507Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.507Trojjediný1016 SGWaAP
0.508zvelebovať3051 SGWaAP
0.518nebesia20196 SGWaAP
0.518Alah8244 SGWaAP
0.519Syn35038 SGWaAP