Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000všeľudský850 SGWaAP
0.424nadosobný537 SGWaAP
0.460všeľudské407 SGWaAP
0.489všeľudská1981 SGWaAP
0.537existenciálny2757 SGWaAP
0.538nadosobná448 SGWaAP
0.538metafyzický3257 SGWaAP
0.572mravný16168 SGWaAP
0.575transcendentný1560 SGWaAP
0.589gnozeologický486 SGWaAP
0.592svetonázorový1242 SGWaAP
0.594noetický500 SGWaAP
0.604celospoločenský9414 SGWaAP
0.609človečenstvo6608 SGWaAP
0.612morálny_imperatív594 SGWaAP
0.621bytostný3679 SGWaAP
0.625utilitárny677 SGWaAP
0.625mysliteľský416 SGWaAP
0.626ľudovosť1232 SGWaAP
0.631heroizmus863 SGWaAP
0.632étos3855 SGWaAP
0.633transcendentálny1283 SGWaAP