Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000všeľudové_hlasovanie1105 SGWaAP
0.274referendum158738 SGWaAP
0.323plebiscit4668 SGWaAP
0.476predčasná_parlamentná6755 SGWaAP
0.513parlamentná_voľba66216 SGWaAP
0.517vypísanie_referendum2638 SGWaAP
0.517prezidentská_voľba57233 SGWaAP
0.520euroústava3681 SGWaAP
0.524írske_referendum795 SGWaAP
0.526eurovoľby8999 SGWaAP
0.530predčasná_voľba25726 SGWaAP
0.549Referendum1307 SGWaAP
0.566hlasovanie209481 SGWaAP
0.573marcová_parlamentná1420 SGWaAP
0.595Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.599vypísanie_predčasná1067 SGWaAP
0.600komunálna_voľba38665 SGWaAP
0.604ústavodarné_zhromaždenie754 SGWaAP
0.610kvórum5613 SGWaAP
0.613vnútrostranícke424 SGWaAP
0.624lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.626zákonodarný_zbor8486 SGWaAP
0.628ústavný63263 SGWaAP