Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vľúdne4599 SGWaAP
0.207prívetivo5605 SGWaAP
0.317priateľsky17872 SGWaAP
0.341úctivo9780 SGWaAP
0.356zdvorilo13865 SGWaAP
0.367odmerane4298 SGWaAP
0.407krotko1273 SGWaAP
0.410milo30180 SGWaAP
0.430chápavo2666 SGWaAP
0.444nevrlo1897 SGWaAP
0.447placho3367 SGWaAP
0.453dobrosrdečne1066 SGWaAP
0.457ostýchavo1573 SGWaAP
0.464zdvorile554 SGWaAP
0.464povýšenecky3173 SGWaAP
0.468vľúdny3855 SGWaAP
0.475zhovievavo3287 SGWaAP
0.475úslužne1167 SGWaAP
0.483povýšene1169 SGWaAP
0.484súcitne4292 SGWaAP
0.494vďačne13549 SGWaAP
0.494otcovsky1690 SGWaAP
0.503blahosklonne3083 SGWaAP
0.506panovačne1028 SGWaAP