Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vďačné6122 SGWaAP
0.483milé77472 SGWaAP
0.527vďačný76255 SGWaAP
0.541nadšené7108 SGWaAP
0.547vrelé2725 SGWaAP
0.563úprimné24797 SGWaAP
0.570vrúcne3819 SGWaAP
0.580vďačná43977 SGWaAP
0.593oduševnené706 SGWaAP
0.611oddané1905 SGWaAP
0.613láskavé10412 SGWaAP
0.618dojímavé4762 SGWaAP
0.618povzbudivé5935 SGWaAP
0.619srdečné6013 SGWaAP
0.620žičlivé1184 SGWaAP
0.629vľúdne2143 SGWaAP
0.631krásne244554 SGWaAP
0.632povzbudzujúce5263 SGWaAP
0.634prajné1047 SGWaAP
0.635milujúce3469 SGWaAP
0.636veľkodušné967 SGWaAP
0.638povďačný3141 SGWaAP
0.639pekné298862 SGWaAP
0.644radostné17077 SGWaAP
0.644skvelé120245 SGWaAP