Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000včasný_stredovek1231 SGWaAP
0.334vrcholný_stredovek1173 SGWaAP
0.367halštatská1153 SGWaAP
0.396raný_stredovek2183 SGWaAP
0.407eneolit1698 SGWaAP
0.423veľkomoravské2959 SGWaAP
0.425popolnicové_pole740 SGWaAP
0.426lužická_kultúra1573 SGWaAP
0.433slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.448neolit3979 SGWaAP
0.483Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.483paleolit2899 SGWaAP
0.485veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.485keltské3377 SGWaAP
0.491mohylová437 SGWaAP
0.495pravek13667 SGWaAP
0.497praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.498neolitické680 SGWaAP
0.509novovek7749 SGWaAP