Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000výzvedná1931 SGWaAP
0.286rozviedka8115 SGWaAP
0.397špionážna7044 SGWaAP
0.403spravodajská51494 SGWaAP
0.404CIA25437 SGWaAP
0.407vojenská_rozviedka1409 SGWaAP
0.412kontrarozviedka4451 SGWaAP
0.439kontrašpionáž516 SGWaAP
0.453tajná129510 SGWaAP
0.497diverzná1243 SGWaAP
0.549KGB11425 SGWaAP
0.554protiteroristická3915 SGWaAP
0.561spojenecká7143 SGWaAP
0.569špión17590 SGWaAP
0.570vojenské_námorníctvo2025 SGWaAP
0.580agent_CIA2300 SGWaAP