Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000významové2465 SGWaAP
0.272sémantické1948 SGWaAP
0.375dejové1251 SGWaAP
0.394metaforické1586 SGWaAP
0.435výrazové829 SGWaAP
0.438významová9061 SGWaAP
0.445myšlienkové4110 SGWaAP
0.448významový5801 SGWaAP
0.466syntaktické669 SGWaAP
0.466lyrické1973 SGWaAP
0.472lexikálne929 SGWaAP
0.476obrazné2194 SGWaAP
0.481príznakové579 SGWaAP
0.494kompozičné1883 SGWaAP
0.506vetné528 SGWaAP
0.509viacvýznamovosť413 SGWaAP
0.528sémanticky1569 SGWaAP
0.529ideové3864 SGWaAP
0.534dialektické768 SGWaAP
0.540významovo5676 SGWaAP
0.541sujet5118 SGWaAP
0.541lexikálny3698 SGWaAP
0.545sémantická6154 SGWaAP
0.547poetické5640 SGWaAP
0.548terminologické1194 SGWaAP