Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000významný_medzník3502 SGWaAP
0.275medzník14460 SGWaAP
0.405míľnik22203 SGWaAP
0.532prelomový13519 SGWaAP
0.590zlomový7959 SGWaAP
0.614storočnica9213 SGWaAP
0.621päťdesiate_výročie1271 SGWaAP
0.623sté_výročie6682 SGWaAP
0.635okrúhle_výročie5040 SGWaAP
0.642prelomové5141 SGWaAP
0.647desiate_výročie4871 SGWaAP
0.649tridsiate_výročie890 SGWaAP
0.654polstoročnica969 SGWaAP
0.659štyridsiate_výročie684 SGWaAP
0.666výročie283304 SGWaAP
0.669priekopník27532 SGWaAP
0.678novodobá29111 SGWaAP
0.686zlomové1791 SGWaAP
0.697okrúhle_jubileum2668 SGWaAP
0.699významný384780 SGWaAP
0.700nezmazateľne_zapísať1273 SGWaAP
0.707zrod43942 SGWaAP
0.712výročie_založenie24335 SGWaAP
0.716prelomová8299 SGWaAP