Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000významná348026 SGWaAP
0.430význačná2706 SGWaAP
0.492dôležitá690933 SGWaAP
0.496významné140265 SGWaAP
0.522významný384780 SGWaAP
0.563podstatná120082 SGWaAP
0.580pozoruhodná31350 SGWaAP
0.592výrazná222068 SGWaAP
0.607kľúčová142784 SGWaAP
0.608Významný3686 SGWaAP
0.638zásadná99726 SGWaAP
0.654rozhodujúca68617 SGWaAP
0.658veľká3844110 SGWaAP
0.660mnohá480493 SGWaAP
0.662vzácna90033 SGWaAP
0.680hlavná914218 SGWaAP
0.689ťažisková4414 SGWaAP
0.690popredná28404 SGWaAP
0.698ďalšia2087743 SGWaAP
0.700známa570526 SGWaAP
0.706nenahraditeľná15396 SGWaAP
0.711výnimočná106417 SGWaAP