Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000význačné1231 SGWaAP
0.443významné140265 SGWaAP
0.573pozoruhodné25045 SGWaAP
0.591význačná2706 SGWaAP
0.609osobité5182 SGWaAP
0.614dominujúce796 SGWaAP
0.626vznešené8432 SGWaAP
0.642prominentné1189 SGWaAP
0.643význačný4326 SGWaAP
0.644privilegované2025 SGWaAP
0.651vzácne31171 SGWaAP
0.653chýrne733 SGWaAP
0.654znamenité1777 SGWaAP
0.655posvätné19205 SGWaAP
0.655dominantné6383 SGWaAP
0.656priekopnícke1307 SGWaAP
0.658zasvätené2644 SGWaAP
0.662výsadné1098 SGWaAP
0.667ojedinelé9826 SGWaAP
0.669slávne27902 SGWaAP
0.671ťažiskové1136 SGWaAP
0.672dejinné2026 SGWaAP
0.672rozmanité9200 SGWaAP
0.676kultové5910 SGWaAP
0.677príhodné1911 SGWaAP